Humanitat, La (1931-1939)

Descripció

Localitat d’edició

Barcelona

Cobertura

1931-1939

Exemplars

2.155

Pàgines

16.876

Localització

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

↑ Publicacions ↓ Exemplars