València [Barcelona, 1913-1914]

Descripció

Localitat d’edició

Barcelona

Cobertura

1914

Exemplars

2

Pàgines

24

Localització

BC, UN

↑ Publicacions ↓ Exemplars